ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η νευροψυχολογία είναι μια επιστήμη που ασχολείται με τη σκέψη, τη συμπεριφορά και τις συναισθηματικές εμπειρίες εξετάζοντας ταυτόοχρονα αυτούς τους τομείς στο πλαίσιο της εγκεφαλικής λειτουργικότητας. Οι νευροψυχολογικές βλάβες μπορεί να είναι αποτέλεσμα νευρολογικών ασθενειών ή τραυματισμών και αναπτυξιακών διαταραχών του εγκεφάλου καθώς επίσης και ψυχικών ή ενδογενών internistsche εσωτερικών ασθενειών.

Στη νευροψυχολογική εξέταση, εξετάζονται οι γνωστικές λειτουργίες με τυποποιημένες μεθόδους. Για παράδειγμα:
 Λειτουργίες προσοχής
 Λειτουργίες μάθησης και μνήμης
 Εκτελεστικές λειτουργίες όπως αφαίρετική ικανότητα, σχεδιασμός δράσης ή έλεγχος παρορμήσεων
 Οπτικοχωρoταξική αντίληψη και επεξεργασία
 Γλώσσα και λειτουργίες που σχετίζονται με τη γλώσσα

Υπόψη λαμβάνονται επίσης οι ψυχολογικές και συναισθηματικές πτυχές, η συμπεριφορά, η αντιμετώπιση της νόσου και η καταφατική ψυχολογική αντίδραση ενός ασθενούς στην ιατρική διάγνωση ασθένειας. Krankheitseinsicht.

 

Η νευροψυχολογία μπορεί να απαντήσει σε πολλαπλές ερωτήσεις που προκύπτουν από μια νευροψυχολογική βλάβη, όπως για παράδειγμα:
 Αιτιολογία/διαφορική διάγνωση της νευροψυχολογικής διαταραχής
 Ενδείξεις θεραπείας, δυνατότητες θεραπείας
 Απόδοση, πνευματικοί ψυχικοί διανοητικοί πόροι (καθημερινή ζωή/δουλειά/σχολείο)
 Ικανότητα οδήγησης

Η νευροψυχολογική θεραπεία εστιάζει στη γνωστική εκπαίδευση (cognitive Training) στους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, ο ασθενής υποβάλλεται σε τακτική νευροψυχοεκπαίδευση προκειμένου να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή θεραπευτική επιτυχία.

 

Links

Ελβετική Ένωση Νευροψυχολόγων: SVNP

ADHS ΕΝΗΛΙΚΕΣ: adhs 20+

Τραυματισμός εγκεφάλου : FRAGILE Suisse – für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige

MS: Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft

Alzheimer: Schweizerische Alzheimervereinigung